Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thêu
Hiệu phó Nguyễn Thị Thêu
Ngày tháng năm sinh 26/04/1977
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách