Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Dung
Hiệu phó Ngô Thị Dung
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Điện thoại 0914097000
Email nvb@edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách