Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Phùng Thị Tới
Hiệu trưởng Phùng Thị Tới
Ngày tháng năm sinh 06/08/1971
Giới tính Nữ
Điện thoại 0986857789
Email nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách