GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  ChưSê - Gia Lai

Email:  truongmghoapolang2017@gmail.com

 

 

1. Mô hình hoạt động: Trường bán trú

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn vững vàng, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
4. Phương châm giáo dục: lấy trẻ làm trung tâm
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy ; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, trang thiết bị dạy và học

* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên ,giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang