Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Điện thoại di động: 01675859296