Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Điện thoại di động: 01675859296

v/v nộp hồ sơ và báo cáo nhu cầu kinh phí hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
28/03/2018
Ngày hiệu lực:
28/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Huyện. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hồng Nhung thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực