Trường Mẫu giáo Hoa Huệ được thành lập năm 2007. Trường nằm trên địa bàn làng Tung Ke, xã Ayun, là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Trường Mẫu giáo Hoa Huệ có 8 lớp, 1 lớp nằm trung tâm còn 7 lớp nằm ở 7 điểm làng.

Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn yêu nghề mến trẻ nhiệt tình trong mọi công việc.

100 % cán bộ, giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn, luôn cố gắng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.