CHƯ SÊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ

“XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” GIAI ĐOẠN 2016-2020

          Thực hiện Công văn số 1718/SGDĐT-GDMN ngày 10/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, sáng ngày 16/6/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chư Sê đã tổ chức Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề.

          Tham gia Tổng kết có thầy Lê Tuấn Nhu, Phó trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị, chuyên viên phụ trách bậc học mầm non, 72 cô giáo là Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non, mẫu giáo, các chủ nhóm lớp độc lập tư thục và giáo viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Thầy: Lê Tuấn Nhu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, chủ trì Hội nghị

Thầy: Lê Tuấn Nhu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, khai mạc Hội nghị

                 Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề trên địa bàn huyện trong thời gian qua, 4 báo cáo tham luận của các trường học, tập trung các nội dung Biện pháp xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Biện pháp xây dựng môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp học đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi và học của trẻ mầm non trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.Kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.Đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc-giáo dục trẻ trong “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.và ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên tham dự Hội nghị.

                                                        

Cô: Hoàng Thị Lĩnh, HT trường MG Hoa Hồng - Báo cáo tham luận tại Hội nghị

Cô: Lê Giang Thanh, PHT trường MG 1/6 - Báo cáo tham luận tại Hội nghị

Cô: Trương Thị Thu Trang, GV trường MG Hoa Pơlang - Báo cáo tham luận

         Qua 5 năm thực hiện chuyên đề kết quả có 06 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Thầy: Lê Tuấn Nhu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, trao giấy khen cho 6 tập thể

Cô: Lê Thị Thục, Chuyên viên phòng GD&ĐT, trao giấy khen cho các cá nhân

Thầy: Lê Tuấn Nhu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, trao giấy khen cho các cá nhân

             Thay mặt lãnh đạo Phòng GD&ĐT, thầy Lê Tuấn Nhu, Phó trưởng Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo, cần tiếp tục quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên triển khai thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục, hệ thống chính trị tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; Tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của tập thể, cá nhân trong việc nâng cao chất lượng giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện trong trường mầm non.

                                                                                                    Bài và ảnh: Lê Thị Thục

                                                                                       Chuyên viên, Phòng GD&ĐT Chư Sê