Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai

Hình hội thi aerobic tại trường