Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai

Hình ảnh hội thi aerobic tại trường