Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai

Hình ảnh hoạt động của trẻ tại trường