Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo 30/4

ChưSê - Gia Lai
gialai-chuse-mg304@edu.viettel.vn