Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2004, Trường Mẫu Giáo 30/4 đã khẳng định được thương hiệu chất lượng  tại Chư Sê- Gia Lai và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu Giáo 30/4 được thực hiện tốt phù hợp với bối cảnh địa phương  và tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.