Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Lam
Kế toán Lê Thị Lam
Ngày tháng năm sinh 14/10/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học Kế toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Kế toán

Quản lý Tài sản, tài chính nhà trường