Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Lam
Kế toán Lê Thị Lam
Ngày tháng năm sinh 14/10/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học Kế toán
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Kế toán

Quản lý Tài sản, tài chính nhà trường