Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Hoàng Sỹ Thành
Bảo vệ Hoàng Sỹ Thành
Ngày tháng năm sinh 16/02/1972
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nhân viên bảo vệ

Bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường