Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thu Hương
Tổ trưởng Trần Thị Thu Hương
Ngày tháng năm sinh 19/10/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng Sư phạm
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ trưởng Tổ 2

Phụ trách lớp Lá 4; Lá 5; Lá 6; Lá 10; Lá 13