Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mai
Tổ trưởng Nguyễn Thị Mai
Ngày tháng năm sinh 13/11/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học Sư phạm mầm non
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ trưởng Tổ 3

Phụ trách lớp Lá 3; Lá 7; Lá 8; Lá 9; Lá 12; Lá 14