Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Loan
Tổ trưởng Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày tháng năm sinh 16/09/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học Sư phạm mầm non
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Tổ trưởng Tổ 1

Phụ trách lớp Lá 1; Lá 2; Lá 11; Mầm; Chồi