Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   .Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979554826
  • Email:
   phuongmg195@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng

 • Phạm Thị Vệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P .Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0935511787
  • Email:
   phamthive75@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo 30/4

 • Trần Thị Toan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P .Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983983378
  • Email:
   30.4tranthitoan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   P.  Hiêu trưởng trường  Mẫu Giáo 30/4

 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P .Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01274947828
  • Email:
   tranthihuyenhn77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   P. Hiệu trưởng trường Mẫu Giáo 30/4

 • Hoàng Sỹ Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ

 • Lê Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Kế toán
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng Tổ 3

 • Trần Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng Tổ 2

 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng Tổ 1