Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Huyền
P .Hiệu trưởng Trần Thị Huyền
Ngày tháng năm sinh 28/10/1977
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 01274947828
Email tranthihuyenhn77@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

P. Hiệu trưởng trường Mẫu Giáo 30/4

Phụ trách cơ sở vật chất