Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Vệ
P .Hiệu trưởng Phạm Thị Vệ
Ngày tháng năm sinh 02/11/2017
Giới tính Nam
Điện thoại 0935511787
Email phamthive75@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo 30/4

Phụ trách  chuyeem môn