Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phượng
.Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phượng
Ngày tháng năm sinh 04/07/1972
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 0979554826
Email phuongmg195@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Hiệu trưởng

Phụ trách chung