Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Sợi
.Hiệu trưởng Phạm Thị Sợi
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 0914133496
Email phamthisoi96@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Hiệu trưởng

Phụ trách chung