Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
28/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực