Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo 20/10

ChưSê - Gia Lai
gialai-chuse-mg2010@edu.viettel.vn