TRƯỜNG MẪU GIÁO 17/3 - IAHLỐP

Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Facebook
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  129
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất