KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II VÀ XÉT TNTHCS

NĂM HỌC 2017 – 2018

- Căn cứ chỉ thị Số: 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục.

- Căn cứ Quyết định số: 696/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018.

- Căn cứ công văn số: 220/PGD ĐT-GDTrH ngày 23/04/2018 của Phòng GD-ĐT Chư Prông về việc hướng dẫn KTHKII và xét TNTHCS năm học 2017 – 2018.

- Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ  năm học: 2017-2018 của nhà trường. Trường THCS Nguyễn Chí Thanh xây dựng Kế hoạch KTHKII và xét TNTHCS năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

A/ KIỂM TRA HKII.

I. Đề kiểm tra.

- Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra chung 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và vật lý đối với khối lớp 6 và 9.

- Nhà trường tổ chức ra đề kiểm tra tất cả các môn của khối lớp 7, 8 và các môn còn lại của khối lớp 6, 9 trong nhà trường.

- Nội dung kiểm tra: Kiến thức học hết tuần 35, ngày 12/05/2018; tổ bộ môn thống nhất ma trận trước khi ra đề đồng thời thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực cho học sinh của mỗi môn; đề kiểm tra phải phân loại được trình độ HS. Các môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục đề kiểm tra phải có nội dung thực hành.

- Cấu trúc đề kiểm tra: Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý tự luận 100%, môn Tiếng Anh 60% trắc nghiệm 40% tự luận và thực hiện theo công văn số: 1559/SGDĐT-GDTrH ngày 14/10/2014 của Sở GD&ĐT, trong đó bao gồm các phần nghe (2 điểm), đọc (2 điểm), viết (2 điểm), kiến thức ngôn ngữ (2 điểm) và nói (2 điểm) và phù hợp với đặc điểm nhà trường. Cấu trúc các môn còn lại thực hiện như  HKII năm học 2016 – 2017 (các môn có trắc nghiệm và tự luận: trắc nghiệm 20% và tự luận 80%).

- Thời gian làm bài: Môn Toán, Ngữ Văn: 90 phút; các môn còn lại 45 phút/môn.

- Đề kiểm tra phải được photo phát đến từng HS (môn nào có thể kết hợp kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận thì in riêng cho mỗi phần).

Ngày 15/05/2018 nhận đề kiểm tra các môn khối lớp 6 9 do Phòng ra đề tại Phòng GDĐT (chỉ mở đáp án sau khi kết thúc gi làm bài của môn đó).

II. Thời gian kiểm tra HKII:

1. Lịch kiểm tra các khối lớp.

Ngày,

thứ

 

Khối lớp

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề kiểm tra (tại phòng kiểm tra) và phát đề cho HS

Tính giờ bắt đầu làm bài

15/05/2018

(Thứ 3)

7-9

Sáng

Lịch sử

45 phút

7h10'

7h15'

Sinh học

45 phút

8h10'

8h15'

6-8

Chiều

Lịch sử

45 phút

13h10'

13h15'

Sinh học

45 phút

14h10'

14h15'

16/05/2018

(Thứ 4)

7-9

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7h10'

7h15'

C.Nghệ

45 phút

9h00'

9h05'

6-8

Chiều

Ngữ văn

90 phút

13h10'

13h15'

C.Nghệ

45 phút

15h00'

15h05'

17/05/2018

(Thứ 5)

7-9

Sáng

Toán

90 phút

7h10'

7h15'

Địa

45 phút

9h00'

9h05'

6-8

Chiều

Toán

90 phút

13h10'

13h15'

Địa

45 phút

15h00'

15h05'

18/05/2018

(Thứ 6)

7-9

Sáng

Vật lý

45 phút

7h10'

7h15'

GDCD

45 phút

8h10'

8h15'

6-8

Chiều

Vật lý

45 phút

13h10'

13h15'

GDCD

45 phút

14h10'

14h15'

19/05/2018

(Thứ 7)

7-9

Sáng

Tiếng Anh

45 phút

7h10'

7h15'

Hóa học

45 phút

8h10'

8h15'

6-8

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

13h10'

13h15'

Hóa học

45 phút

14h10'

14h15'

2. Thời gian kiểm tra các khối lớp.

- Từ ngày 15/05/2018 đến hết 19/05/2018

- Sáng CB-GV-NV và HS có mặt từ 6h45, chiều có mặt từ 12h45.

- Các mỹ thuật, thể dục, âm nhạc kiểm tra HKII tuần 34 – 35 theo thời khóa biểu, môn công nghệ lớp 9 phần thực hành kiểm tra HKII theo thời khóa biểu tuần 35.

III. Tổ chức kiểm tra.

1. Công tác coi kiểm tra.

- Mỗi phòng có 02 GV coi kiểm tra theo phân công của nhà trường, giáo viên bố trí cho những học sinh ngồi gần nhau không làm cùng 01 mã đề (đối với các môn có 02 mã đề gồm trắc nghiệm kết hợp tự luận).

- Số báo danh được đánh theo qui định của Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐ kiểm tra và được thay đổi theo mỗi buổi kiểm tra. SBD xếp theo thứ tự A,B,C từng khối lớp, SBD có 3 chữ số, bắt đầu từ 001.

- Khi tổ chức kiểm tra các môn phải kiểm tra phần trắc nghiệm trước, hết giờ làm bài phần trắc nghiệm thu bài, sau đó phát đề kiểm tra phần tự luận.

2. Công tác làm phách và chấm kiểm tra:

Bài kiểm tra được làm phách ngay sau buổi kiểm tra; tổ chức chấm tập trung tại văn phòng nhà trường theo qui định chấm 02 vòng độc lập của qui chế thi THPT quốc gia hiện hành.

3. Công tác giám sát:

Đoàn giám sát của ngành, giám sát tất cả các khâu trong công tác coi, chấm kiểm tra của nhà trường, đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ kiểm tra.

4. Công tác chuẩn bị.

- Đ/C Hưng Đ/C Hưng phân công: giáo viên ra đề kiểm tra nộp Đ/C Trường ngày 27/04/2018, giáo viên coi, chấm kiểm tra nộp Đ/C Trường ngày 07/05/2018; Đ/C Thanh lập danh sách học sinh dự kiểm tra theo khối lớp (Xếp theo thứ tự A,B,C), mỗi phòng không quá 30 HS, chuẩn bị các loại biên bản: (biên bản mở đề, biên bản mở đáp án, biên bản diễn biến), danh sách HS nộp bài kiểm tra.

- Riêng lớp 6, 9 nhà trường đăng lý số phòng thi và số học sinh từng phòng thi nộp về phòng giáo dục trước ngày 04/05/2018.

Khối lớp

Phòng thi số

Số học sinh/phòng

Ghi chú

6

1

34

 

2

34

 

3

34

 

4

32

 

9

1

35

 

2

35

 

3

34

 

IV. Thống kê Báo cáo:

- Sau khi hoàn thành công tác chấm các môn kiểm tra, GV cập nhật điểm chậm nhất ngày 22/05 hoàn thành, GVCN chậm nhất ngày 24/05/2018 hoàn thành cập nhật thong tin và kết quả vào sổ điểm điện tử đúng theo quy định, để nhà trường tổng hợp báo cáo Phòng GD-ĐT từ phần mềm SMAS.

Báo cáo kết quả kiểm 4 môn kiểm tra chung (theo mẫu) nộp nhà trường trước ngày 24/05/2018 và gửi phai mềm vè Mai chung nhà trường (truongnguyenchithanhcpr@gmail.com), để nhà trường tổng hợp báo cáo đánh giá đúng chất lượng từng môn.

B/ Xét tốt nghiệpTHCS:

1. Căn cứ xét tốt nghiệp: Thực hiện quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành theo QĐ số: 11/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.

2. Hội đồng xét tốt nghiệp:

- Nhà trường có 01 hội đồng xét tốt nghiệp, do UBND huyện quyết định thành lập.

- Thành phần hội đồng xét tốt nghiệp gồm: Chủ tịch – Hiệu trưởng, Phó chủ tịch – Phó hiệu trưởng, Thư ký – Đ/C Thanh, Các ủy viên: Hiền, Hoa, Việt, Chơn, Nguyệt, Thu. Nộp danh sách nhân sự hội đồng về phòng GD – ĐT trước ngày 02/05/2018.

3. Hồ sơ dự xét tốt nghiệp:

- Người học dự xét tốt nghiệp THCS, BTTHCS phải có đầy đủ hồ sơ theo điều 5 Quy chế xét tốt nghiệp THCS.

- Giáo viên chủ nhiệm khối 9 tự kiểm tra hồ sơ HS lớp của mình xong trước ngày 25/05/2018, đảm bảo: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh trong các hồ sơ phải giống nhau, nơi sinh ít nhất phải có huyện tỉnh, nơi ở trong hồ sơ ít nhất phải có xã, huyện, tỉnh, nếu sửa trong hồ sơ phải gạch chéo bằng bút đỏ và ghi lại bằng mực đỏ góc trên bên phải nội dung sửa và phải đóng dấu đỏ nhà trường.

- Thứ 5 ngày 24/05 tất cả các tổ rà soát kiểm tra toàn bộ hồ sơ sau khi hồ sơ học bạ đã vào điểm. GVCN – Tổ – Nhà trường kiểm tra kỹ từng hồ sơ tránh sai sót trong hồ sơ.

4. Thời gian xét tốt nghiệp:

- Theo kế hoạch của phòng GD – ĐT từ 28/05 đến ngày 31/05/2018.

5. Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp:

- Hồ sơ xét tốt nghiệp nộp về phòng GD – ĐT ngày 01/06/2018.

- Hồ sơ gồm:

+ 01 tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS (theo mẫu).

+ 01 biên bản xét tốt nghiệp THCS, BTTHCS (theo mẫu).

+ 02 danh sách đề nghị công nhận người học tốt nghiệp THCS (theo mẫu)

+ 02 danh sách người học được công nhận tốt nghiệp (Mẫu 1A). Danh sách được đánh máy, fon chữ Times. New Roman; cỡ chữ 13, ngày sinh lập theo dạng text. (Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp gửi về phòng Giáo dục – Đào tạo qua email: phanthanhtienchuprong@gmail.com. 

+ 01 tổng hợp kết quả tốt nghiệp (mẫu 1B).

6. Nhận và cấp giấy chứng nhận:

- Ngày 06/06/2018 nhà trường nhận kết quả và giấy chứng nhận.

- Từ ngày 07/06/2018 nhà trường cấp giấy chứng nhận và trả hồ sơ học sinh để làm thủ tục xét tuyển học sinh vào lớp 10.

- Toàn thể CB – GV – NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về BGH nhà trường để giải quyết kịp thời.

 

Nơi nhận:

  - CM, TT, GV (t/h);

  - Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trường