Thống kê
Hôm nay : 12
Tháng 12 : 26
Năm 2022 : 4.017
 • Trần Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp lá 2
  • Điện thoại:
   0832197949
  • Email:
   tranthingoc122012@gmail.com
 • Siu Blao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp lá 5
  • Điện thoại:
   0378967428
  • Email:
   blao88sao@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp lá 4
  • Điện thoại:
   0979746014
  • Email:
   nguyendung06091980@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp lá 4
  • Điện thoại:
   0976620352
  • Email:
   binhnhiviet@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp lá 5
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Mầm non
  • Email:
   nguyenthingoc996@gmail.com
 • Phạm Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVCN lớp lá 1
  • Điện thoại:
   0394104059
  • Email:
   phamthithaam@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyen môn
  • Email:
   thuongnguyen.taynguyen@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ TRÚC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyen môn, Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0963156979
  • Email:
   hoathachthao1202@gmail.com
 • TRẦN THỊ HỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn
  • Email:
   hetran@gmail.com