Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai

Nhảy Erobic " Nhà mình rất vui" - MN Hương Trà

Tiết mục nhảy erobic " Nhà mình rất vui" do các bé trường MN Hương Trà thể hiện