Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai

Hội thi " Bé mầm non vui khỏe" - Cụm SHCM số 3