Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai

Chương trình " Hội Chợ Xuân Của Bé" - Kỷ Hợi 2019