Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai

SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 3


                                                HỘI THẢO

Chuyên đề: -  "Phòng ngừa và xử lý ban đầu về ngộ độc thực phẩm tại trường mầm non"

                   -  Hướng dẫn thực hiện các loại sổ bán trú

                   -  Đánh giá trẻ theo biểu đồ tăng trướng