Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915434749