Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hòa Bình
Hiệu phó Nguyễn Thị Hòa Bình
Ngày tháng năm sinh 20/09/1975
Giới tính Nam
Điện thoại 0989080690
Email nvb@edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách