Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Nhung
Hiệu trưởng Lê Thị Nhung
Ngày tháng năm sinh 28/12/1974
Giới tính Nữ
Điện thoại 0915434749
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách