Friday, 27/05/2022 - 04:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
V/v rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng chưa đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP
Văn bản liên quan