Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai
 27/03/19  Tin tức nhà trường  29
      Giới thiệu về trường mẫu giáo Sơn Ca            Ảnh tập thể trường Mẫu giáo Sơn Ca