Trường Mẫu giáo Hoa Sữa là trường công lập trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chưprông, thành lập từ năm 2008 và đi vào hoạt động với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 3 đến 5 tuổi (100% dân tộc thiểu số) với 05 lớp mẫu giáo nằm rải rác ở các thôn làng. Trường phát triển với qui mô  01 lớp bán trú (khu trung tâm) và 04 khu vực lẻ. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chỉ có 20% số lớp khang trang, có đầy đủ phương tiện thiết bị, đủ phục vụ cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ. 

       Hiện nay nhà trường đã phát triển được 05 nhóm lớp với tổng số 139 học sinh. 41 trẻ ra lớp được học 2 buổi/ngày, được ăn bán trú tại trường.

       Tổng số các bộ, giáo viên, nhân viên là 8, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tích cực cùng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

       Hơn 12 năm hình thành và phát triển, trường Mẫu giáo Hoa Sữa không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, quy mô trường, lớp, học sinh ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn vững vàng, đủ số lượng đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục mầm non tại địa phương; các phong trào thi đua luôn được trường quan tâm.