Địa chỉ: Chư Prông - Gia Lai
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0373586708
  • Email:
   thuhuong81@gmail.com
 • Dương Thị Mai Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912451679
  • Email:
   hoasuaiakly@gmail.com
 • Kpuih Nham
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng hội Cha mẹ học sinh
  • Điện thoại:
   0398892032
 • Trần Thị Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989562395
  • Email:
   dinhtrantuyetnhi83@gmail.com