Saturday, 28/05/2022 - 17:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS XÃ IA PHÍ
Thực hiện Hướng dẫn số 60- HD/HKH của Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai
Văn bản liên quan