Monday, 05/12/2022 - 17:46|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS XÃ IA PHÍ
Báo cáo quản lý thông tin bồi dƣỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông của Sở GDĐT tỉnh Gia Lai (Báo cáo TEMIS năm 2021)
Văn bản liên quan