Friday, 25/06/2021 - 01:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS XÃ IA MƠ NÔNG
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các Đề án tuyên truyền PBGDPL trong năm 2021; Thực hiện Chương trình số 638/CTr-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội
Văn bản liên quan