Saturday, 25/09/2021 - 21:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Dân tộc Nội trú

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC - TỔ TỰ NHIÊN

TRƯỜNG THCS DT NỘI TRÚ CHƯPĂH

TỔ TỰ NHIÊN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Chưpăh, ngày 19  tháng 05 năm 2018

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

I/ Đặc điểm tình hình chung

   Tổng số: 6 đ/c trong đó:

          + Nữ: 04 đ/c;   Dân tộc: 0 đ/c

          + Trình độ: ĐHSP 05 đ/c; CĐSP 01 đ/c

          + Chuyên ngành: Toán 02 đ/c; Lý – KTCN 02 đ/c;  Hoá 01 đ/c; TD 01 đ/c;

1. Thuận lợi

Trình độ chuyện môn của các thành viên trong tổ đạt và vượt chuẩn, trẻ khoẻ, yêu nghề, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục.

Học sinh tích cực học tập, sinh hoạt tại trường nên có nhiều thời gian triển khai các chuyên đề dạy học, các cuộc thi trên mạng cũng như tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Được sự quan tâm của BGH – Phụ trách chuyên môn nên kế hoạch hoạt động của Tổ được triển khai tốt.

2. Khó khăn

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, giáo viên còn tham gia công tác nuôi dưỡng học sinh nên thời gian đầu tư cho công tác chuyên môn còn hạn chế.

Cuối học kỳ I có 1 đồng chí nghỉ sinh nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của Tổ

Giáo viên nhà ở xa trường nên việc bám lớp còn vất vả.

Các giờ dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi - học sinh năng khiếu không có chế độ.

Một số học sinh ý thức học tập chưa cao, lười tự học, còn trốn đi chơi games nên ảnh hưởng đến phong trào dạy và học.  

 

II/ Kết quả công việc của Tổ đã làm được trong năm học

1. Thực hiện pháp luật, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống

- Các thành viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng của Ngành giáo dục.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định của Ngành giáo dục, nội quy của Nhà trường.

- Thực hiện tích cực việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không với bốn nội dung”. Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2021

- Có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

- Có mối quan hệ ứng xử đúng mực với đồng nghiệp, học sinh và với nhân dân, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, là cầu nối tin tưởng giữa Nhà trường với phụ huynh, học sinh.

- Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu vươn lên. Đặc biệt là tiếp cận tích cực và có hiệu quả việc “Ứng dụng CNTT vào dạy học”.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

- Tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường và các bộ phận đoàn thể tổ chức.

 

2. Hoạt động chuyên môn

a. Kết quả đạt được:

- Tất cả các giáo viên trong Tổ đều hoàn thành nội dung kế hoạch dạy học năm học  2017 - 2018 theo quy định đúng tiến độ của Nhà trường và cấp trên.

- Thực hiện tốt quy chế, quy định của ngành, của Nhà trường về chuyên môn:

+ Soạn bài kịp thời, đúng quy định của chuyên môn.

+ Nội dung bài soạn theo tinh thần đổi mới của công văn 1790 SGDĐT-GDTrH, đầy đủ và đúng nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ theo như mục tiêu của bài dạy, hình thức bài soạn đẹp.

- Việc phụ đạo học sinh yếu kém được tất cả các giáo viên chủ động, tích cực lồng ghép vào trong các tiết dạy và thực hiện theo lịch phân công của nhà trường.

- Các giáo viên trong Tổ đều tích cực đăng ký và thực hiện các giờ dạy tốt, thao giảng kết quả: 18/18 tiết dạy tốt xếp loại Giỏi.

- Công tác Kiểm tra chấm chữa bài cho học sinh được đa số các giáo viên trong Tổ tiến hành theo đúng quy định và quy chế chuyên môn và theo hướng đổi mới:

+ Các đề kiểm tra từ 45 phút trở lên đều có Ma trận và đáp án biểu điểm…

+ Việc chấm chữa bài chính xác, khách quan, phản ánh được trình độ học sinh, kịp thời khuyến khích các em cố găng trong học tập.

- Việc Ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học:

+  Hầu hết giáo viên trong tổ đã tích cực trong việc ứng dụng CNTT vào việc dạy học. Có 5/5 giáo viên soạn bài bằng máy tính, soạn và dạy bằng phần mềm Power Point trên máy chiếu thành thạo.

+ Sử dụng bảng tương tác được 7 tiết.

+ Số tiết dạy sử dụng bài trình chiếu 79 tiết

+ Tất cả các thành viên đã có và biết sử dụng hộp thư điện tử (Email) vào việc lưu trữ và trao trôi thông tin, tài liệu chuyên môn.

- Sử dụng đồ dùng dạy học:  Tất cả các giáo viên trong tổ đều tích cực sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có của phòng Thiết bị nhà trường.

- Việc lên kế hoạch và thực hiện các chuyên đề: Đã lên kế hoạch và thực hiện được 03 chuyên đề: Chuyên đề NCBH môn Sinh học lớp 8, chuyên đề NCBH môn Toán lớp 6, chuyên đề thao giảng môn Tin học 6.

- Bồi dưỡng học sinh Giỏi môn Sinh học 9 (1 giải KK), bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Sinh học 8 (1 giải KK)

- Ứng dụng Internet vào tìm kiếm thông tin phục vụ dạy học.

- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn nghiêm túc.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: Tổ đánh giá xếp loại xuất sắc 5/6 đ/c, 1 đ/c nghỉ sinh.

b. Hạn chế:

- Việc soạn bài còn một số khuyết điểm như: Chưa chú ý đến nhiều đối tượng học sinh, chưa cụ thể hóa đối tượng kiểm tra bài cũ, hướng dẫn về nhà chưa cũ thể.

- Một số tuần ký sổ đầu bài còn chậm so với quy định.

- Việc vào Sổ điểm Smas còn chậm.

- Một vài giáo viên chưa thực sự tự học, tự rèn luyện áp dụng CNTT và thiết bị hiện đại vào dạy học.

- Công tác dự giờ cá nhân chưa thường xuyên, chưa đạt chỉ tiêu.

3. Công tác kiểm tra – đánh giá

- Nhà trường đã tiến hành kiểm tra toàn diện 6/6 đ/c xết loại Tốt 100%

- Đã tiến hành kiểm tra hồ sơ  toàn diện 4 đợt của 5/5 đ/c, xếp loại tốt 100%

- Tổ chức thực hiện việc ra đề kiểm tra học kỳ I, II đảm bảo đầy đủ ma trận, đáp án và biểu điểm, hướng dẫn chấm.

- Tham gia tổ chức kiểm tra học kì I, II an toàn, nghiêm túc, khách quan.

- Công tác chấm chữa bài nghiêm túc, hoàn thành các loại báo cáo sau kiểm tra kịp thời, đúng yêu cầu của Nhà trường.

4. Kết quả công tác được giao

- Việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các kế hoạch của giáo viên:  Tổ viên đã lập kế hoạch chuyên môn cá nhân, kế hoạch BDTX một cách khoa học và thực hiện có hiệu quả.

- Công tác chủ nhiệm:

+ Giáo viên chủ nhiệm đã lập kế hoạch và có biện pháp để thực hiện kế hoạch đã đặt ra. Tuy vậy, kết quả của công tác Chủ nhiệm lớp chưa cao vẫn còn nhiều học sinh vi phạm nề nếp một cách thường xuyên, học tập chây lười.

+ Việc phối hợp với TPT Đội trong việc trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ, giữa giờ còn hạn chế, dẫn đến kết quả sinh hoạt còn thấp.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua dạy và học chào mừng các ngày Lễ trong năm học.

- Các công tác khác của Nhà trường giao đã hoàn thành.

 

III. Đánh giá chung

       Hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

                                                                                             Tổ trưởng

 

                                                         

                                                                                         

 

        Võ Bình Hồng

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 12
Tháng 09 : 432
Năm 2021 : 1.629