GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  14 Lý Thường Kiệt - Phú Hòa - Chư Păh - Gia Lai

Email:  gialai-chupah-thcsdtnt@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0269 3845748 - 0269 3842366

 

 Tröôøng THCS Dân tc noäi truù huyện Chư Păh ñöôïc thaønh laäp töø ngaøy 19 thaùng 5 naêm 1999 theo Quyết định số 37/1999/QĐ-UB ngày 08/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Chư Păh.

 Là một trường chuyên biệt với nhiệm vụ đào tạo con em người đồng bào dân tộc thiểu số nên trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của các cấp các ngành.  Những ngày đầu mới thành lập, trường chỉ có 70 học sinh, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Nhưng bằng sự cố gắng của thầy và trò, đến nay, trường đã ngày một khang trang hơn,  tổng số  học sinh của trường là 150 em, chủ yếu là dân tộc JRai, Bana. Tổng số giáo viên, công nhân viên của trường là 23 người. Từ ngày thành lập đến nay,  xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình, thầy và trò của trườngTHCS Dân tộc nội trú đã từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cưc tham gia các hoạt động phong trào do các cấp phát động. Vì vậy trong những năm qua, trường có học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử và đạt giải KK cấp quốc gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn dnh cho học sinh THCS.

 Ngoài việc thực hiện chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, sinh hoạt cồng chiêng, các hoạt động ngoại khoá, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó nhằm giúp các em không những vững về tri thức mà còn biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, sống vui  khoẻ, thành thục với những kỹ năng sống. 

Song song với việc phát triển giáo dục toàn diện, nhà trường đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ Giáo dục phát động,  phong trào “Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”…..

Bằng sự cố gắng không mệt mỏi của tập thể sư phạm nhà trường, từ ngày thành lập đến nay trường luôn đạt tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng nhiều  bằng khen, cờ thi đua, năm học 2007 - 2008, trường được Bộ trưởng Bộ giáo dục tặng bằng khen về tập thể có thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và tạo nguồn cán bộ dân tộc giai đoạn 1997 - 2007. Năm 2010 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và được công nhận lại năm 2015. Năm học 2016 - 2018, trường đạt tập thể lao động xuất sắc.

Với những thành tích đã đạt được cùng với sự cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ, trường THCS Dân tộc nội trú sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho huyện nhà và tạo nguồn cán bộ cho địa phương ./.

Ban giám hiệu Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Păh