Địa chỉ: huyện Chư Păh - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Xã Nghĩa Hưng

huyện Chư Păh - Gia Lai
gialai-chupah-mnxanghiahung@edu.viettel.vn