Địa chỉ: huyện Chư Păh - Gia Lai
Ngày ban hành:
12/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực