Địa chỉ: huyện Chư Păh - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Xã Ia Mơ Nông

huyện Chư Păh - Gia Lai
gialai-chupah-mnxaiamonong@edu.viettel.vn