Địa chỉ: huyện Chư Păh - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Xã Ia Khươl

huyện Chư Păh - Gia Lai
gialai-chupah-mnxaiakhuol@edu.viettel.vn