Saturday, 24/07/2021 - 15:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG,XÃ XUÂN AN,THỊ XÃ AN KHÊ,TỈNH GIA LAI.(NGƯỜI THỰC HIỆN WEBSITE-HOÀI HTC879-0968119879)

Trong hai ngày 27/03 và 28/03/2021, Chi bộ trường Tiểu học Kim Đồng, cùng toàn thể Quý đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của xã Xuân An, tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” tại Hội trường UBND xã Xuân An.

Trong hai ngày 27/03-28/03/2021, Chi bộ trường Tiểu học Kim Đồng, cùng toàn thể Quý đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của xã Xuân An, tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Trong hai ngày 27/03-28/03/2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Hội nghị diễn ra trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối với điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến các điểm cầu cơ sở trong phạm vi toàn quốc.

Tại điểm Hội nghị trực tuyến cơ sở của Đảng uỷ xã Xuân An có đồng chí Nguyễn Vũ Nhất- Bí thư Đảng uỷ xã Xuân An; đồng chí Thái Xuân Dân- Phó Bí thư Đảng uỷ xã Xuân An, cùng toàn thể Quý đồng chí đảng viên trong Đảng bộ, cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của xã Xuân An.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tại điểm cầu cơ sở Đảng uỷ xã Xuân An.

 Dự Hội nghị từ điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị Khoá XII, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ - Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị ..

 Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vì thế từ cấp uỷ Đảng xã Xuân An cũng như từng chi bộ, cán bộ, đảng viên toàn xã học tập với tinh thần cao, nghiêm túc, nắm vững và sẽ thực hiện đúng đắn nhằm thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân toàn xã, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tại xã nhà Xuân An nói riêng góp phần vào sự phát triển toàn diện cho thị xã nói chung.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành TW khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát biểu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu thực hiện tốt 5 vấn đề trọng tâm; trong đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Quang cảnh điểm cầu chính Trung ương và các điểm cầu tại các điểm cơ sở Xã - Phường thuộc thị xã An Khê trên màn hình tivi.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 27/03 và 28/03/2021. Các đại biểu được nghe 05 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII quán triệt các chuyên đề:

-Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

-Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

-Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề: Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025.

-Đồng chí Phan Văn Giang- Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

        -Đồng chí Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia./.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giới thiệu chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Đồng chí Phan Văn Giang- Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

Đồng chí Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia./.

Báo cáo chính trị và các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân", hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tinh thần xuyên suốt của báo cáo chính trị khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 2 ngày học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vì thế từ cấp uỷ Đảng xã Xuân An cũng như từng Chi bộ, cán bộ, đảng viên toàn xã học tập với tinh thần cao, nghiêm túc, nắm vững và sẽ thực hiện đúng đắn nhằm thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân toàn xã, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đoàn kết toàn dân tại xã nhà Xuân An nói riêng góp phần vào sự phát triển toàn diện cho thị xã nói chung.

Đăng ảnh, viết bài: Hoài 0968119879.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 302
Năm 2021 : 3.757