Saturday, 24/07/2021 - 15:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG,XÃ XUÂN AN,THỊ XÃ AN KHÊ,TỈNH GIA LAI.(NGƯỜI THỰC HIỆN WEBSITE-HOÀI HTC879-0968119879)

Chi bộ trường Tiểu học Kim Đồng, đã dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đảng uỷ xã Xuân An phổ biến vào ngày 25/11/2020 nghiêm túc.

Thực hiện theo Công văn số 12-CV/ĐU, ngày 23/11/2020 của Đảng uỷ xã Xuân An về việc Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi bộ trường Tiểu học Kim Đồng, đã dự Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đảng uỷ xã Xuân An phổ biến vào ngày 25/11/2020 nghiêm túc.

Đồng chí Thái Xuân Dân - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Xuân An, Khai mạc Hội nghị.

Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh từ nay đến năm 2025, gồm bảy nhiệm vụ, giải pháp; Bốn Chương trình trọng tâm; 17 chỉ tiêu chủ yếu.

Đồng chí Nguyễn Vũ Nhất- Bí thư Đảng uỷ xã Xuân An- Phổ biến nội dung Nghị quyết.

Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh từ nay đến năm 2025, gồm bảy nhiệm vụ, giải pháp; Bốn Chương trình trọng tâm; 17 chỉ tiêu chủ yếu.

Bốn Chương trình trọng tâm cụ thể như sau:

+ Một là: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ.

+ Hai là: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các vùng động lực.

+ Ba là: Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch.

+ Bốn là: Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biển đổi khí hậu.

Xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát cho toàn nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả; Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, các nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đồng bào dân tộc thiểu số.

Giữ vững quốc phòng, an ninh. xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; Năng động, sáng tạo. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm đạt 8,6% trở lên; GRDP bình quân đầu người dạt 79,5 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm xuống còn 0,8%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 120 xã trở lên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; Tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt 3% trở lên…

Qua Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đảng uỷ xã Xuân An phổ biến. Chi bộ đã nghiêm túc nghiên cứu, nắm bắt Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh ta từ nay đến năm 2025.

Đăng ảnh, viết bài: Hoài 0968119879.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 302
Năm 2021 : 3.757