Nhà trường chuẩn bị tổ chức “Trò chơi dân gian” Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 .